Analiza porównawcza – Benchmark Analysis Wskaźniki finansowe dużych Spółdzielni mleczarskich w Polsce Analiza za okres: 2019-2020

500,00 PLN (w tym 5% VAT)

Pierwsze wydanie jedynego tego typu w Polsce raportu dotyczącego analizy porównawczej wybranych wskaźników ekonomiczno – finansowych (30 wskaźników) przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów mleczarskich.

 

Podczas wyboru 18 spółdzielni mleczarskich kierowano się następującymi kryteriami :

  • Dostępność i przejrzystość danych finansowych za lata 2019-2020
  • Roczna sprzedaż powyżej 200 mln zł

 

Wszelkie dane i informacje finansowe zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą z dokumentacji finansowej analizowanych podmiotów złożonej do KRS, zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości .

 

Celem niniejszego opracowania jest konfrontacja efektywności ekonomicznej oraz modelu zarządzania finansowego danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wybranych firm spośród spółdzielni mleczarskich o obrotach powyżej 200 mln zł. Raport ten można traktować jako pierwszy element procesu doskonalenia efektywności ekonomicznej własnego przedsiębiorstwa i wstęp do pogłębionych analiz porównawczych.

 

Dokument może również posłużyć jako punkt odniesienia do wyników spółdzielni mleczarskich sektora MŚP prezentowanych w odrębnym raporcie.

 

W planach jest coroczna aktualizacja danych po terminach zatwierdzania sprawozdań finansowych.

 

Zamów raport: Analiza porównawcza – Benchmark Analysis Wskaźniki finansowe dużych Spółdzielni mleczarskich w Polsce Analiza za okres: 2019-2020

Cena: 500,00 PLN (w tym 5% VAT)    Newsletter

    Zapisz się do naszego Newslettera.