WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Powody, dla których znajduje uzasadnienie przeprowadzenie wyceny wartości przedsiębiorstwa to miedzy innymi:

 

  • Transakcje kupna – sprzedaży przedsiębiorstw;
  • Przekształcenia własnościowe, likwidacje;
  • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw;
  • Zarządzanie strategiczne w oparciu o kryterium kształtowanie wartości firmy;
  • Określenie wartości zabezpieczenia spłaty kredytów;
  • Aktualizacja wartości bilansowej aktywów (w tym wycena udziałów w spółkach).

 

W zależności od konkretnych potrzeb wartość tę określa się przy zastosowaniu różnych metod, takich jak: dochodowe, majątkowe, mieszane, porównawcze.

 

Wyceny adresowane są przede wszystkim do menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla zarządzania, analityków z instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne), Skarbu Państwa w odniesieniu do procesów prywatyzacyjnych oraz indywidualnych podmiotów zainteresowanych działalnością inwestycyjną.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.