BIZNES PLAN, WNIOSEK KREDYTOWY, ANALIZA OPŁACALNOŚCI INVESTYCJI

Biznes plan jest dokumentem opisującym projektowane przedsięwzięcie, wraz z określeniem działań i zasobów niezbędnych do jego realizacji.

 

Typowy biznes plan zawiera:

 

  • Plan działań marketingowych i sprzedaży;
  • Plan kosztów;
  • Plan zasobów;
  • Plan źródeł finansowania, wraz z harmonogramem finansowania;
  • Plan strony technologicznej przedsięwzięcia.

 

Informacje zawarte w biznes planie pozwalają na sporządzenie analizy opłacalności przedsięwzięcia oraz analizy ryzyka wiążącego się z jego realizacją.

 

Analiza opłacalności dostarcza odbiorcom informacji danych niezbędnych do podjęcia decyzji:

 

  • Czy warto angażować się w przedsięwzięcie;
  • Jakie ryzyko wiąże się z realizacją przedsięwzięcia;
  • Które przedsięwzięcie (wariant przedsięwzięcia) możliwe do realizacji wybrać.

 

Biznes plan jest składową między innymi wniosków kredytowych w odniesieniu do projektów spełniających określone warunki brzegowe. W tym przypadku zakres opracowania jest dostosowywany do indywidualnych wymogów instytucji finansującej przedsięwzięcie.

 

Do właściwej oceny efektywności każdego projektu inwestycyjnego niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego rachunku ekonomicznego, pozwalającego ocenić stosowność i opłacalność danej inwestycji. Rachunek taki opiera się na zestawieniu nakładów potrzebnych na daną inwestycję (najczęściej są to wydatki kapitałowe) oraz wyników, która ona przyniesie w przyszłości (dodatkowy strumień pieniężny wynikający z większej sprzedaży w przyszłości i wynikających z niej przychodów). Istnieje wiele narządzi służących ocenie projektów inwestycyjnych pod kątem ich dochodowości i opłacalności. Istotne jest przy tym, aby właściwie interpretować uzyskane za ich pomocą wyniki, aby w ten sposób wspomagały one dany projekt inwestycyjny w fazie weryfikacji jego opłacalności i co za tym idzie decyzji o pojęciu bądź zaniechaniu dalszych działać w tym kierunku. Metody oceny efektywności inwestycji wykorzystywane przeze mnie:

 

  1. Metody proste (nieuwzględniające wartości pieniądza w czasie),
  2. Metody złożone (uwzględniające wartość pieniądza w czasie).

 

W trakcie przygotowywania biznes planu/analiz oceny opłacalności współpracuję ze specjalistami z wielu dziedzin: finansów, marketingu, prawa, ochrony środowiska, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Dzięki tej współpracy jestem w stanie zapewnić kompleksową obsługę niezbędną dla prawidłowej realizacji projektu.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.