CENY TRANSFEROWE

Termin „ceny transferowe” oznacza ceny stosowane we wszelkich transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, które nie odzwierciedlają rynkowej wartości transakcji, a mogą służyć do alokacji dochodu w grupie przedsiębiorstw powiązanych w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego.

 

Wprowadzenie przez ustawodawcę do ustaw dotyczących podatku dochodowego (z dniem 1 stycznia 2001 r.) nowego obowiązku dokumentacyjnego odnośnie transakcji z podmiotami powiązanymi lub z rezydentami „rajów podatkowych” stwarza konieczność odpowiedniego ich przygotowania i prezentacji.

 

Przygotowana przez moich specjalistów dokumentacja podatkowa może spełniać następujące funkcje:

 

  • Stwarzać możliwość zaprezentowania wszelkich okoliczności mających wpływ co do zasady na zawarcie oraz na wysokość wynagrodzenia określonego w tego typu transakcjach (uzasadnia poziom ceny);
  • Ułatwiać organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej zbadanie poziomu rynkowego cen ustalonych w ramach tego typu transakcji;
  • Chronić podatnika przed ewentualnym doszacowaniem dochodu oraz przed zastosowaniem sankcyjnej stawki podatkowej od kwoty doszacowanego dochodu;
  • Stanowić dowód w postępowaniu podatkowym (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej).

 

Moje usługi w tym zakresie adresuję do osób, na które spadł obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej oraz które planują zawarcie transakcji powodującej powstanie obowiązku posiadania takiej dokumentacji.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.