Wyniki biogazowni rolniczych w Polsce: 2020-2021

600,00 PLN (w tym 5% VAT)

Prezentujemy trzecie wydanie jedynego tego typu w Polsce raportu dotyczącego analizy porównawczej wybranych wskaźników ekonomiczno – finansowych (24 wskaźniki) przedsiębiorstw zajmujących się produkcją biogazu dla celów energetycznych, czyli wyniki biogazowni rolniczych w Polsce: 2020-2021.

 

Analiza jest kontynuacją prac dotyczących wyników biogazowni rolniczych za lata 2019-2020. Raport dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) spełniających warunki  wytwórców biogazu rolniczego.

 

Spośród 118* podmiotów posiadających instalacje do produkcji biogazu do niniejszej analizy wybrano 42 przedsiębiorstwa. Kierowano się tu następującymi kryteriami:

  • Posiadanie instalacji przed 2020 rokiem
  • Dostępność i przejrzystość danych finansowych
  • Przeważający udział działalności związanej z produkcją energii z biogazu
  • Moc zainstalowana energii elektrycznej na poziomie co najmniej 0,5 MW

*Stan na dzień: 03.11.2022 r. Źródło: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

Wszelkie dane i wyniki biogazowni rolniczych w Polsce za okres: 2020-2021 zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą z dokumentacji finansowej analizowanych podmiotów złożonej do KRS, zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Analizowana dokumentacja finansowa dotyczy roku sprawozdawczego 2021 i zawiera również dane porównawcze z roku poprzedniego, tj. 2020.

W planach jest coroczna aktualizacja danych po terminach zatwierdzania sprawozdań finansowych.

 

Celem niniejszego opracowania jest konfrontacja efektywności ekonomicznej oraz modelu zarządzania finansowego własnego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wybranych firm z branży producentów energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Można je traktować jako wskazówkę kondycji branży oraz przedwstępną analizę możliwości inwestycyjnych.

 

Opracowanie zawiera autorskie podsumowania i rankingi w wybranych kategoriach ekonomicznych. Umożliwia to szybką i łatwą analizę miejsca wybranego przedsiębiorstwa oraz błyskawiczne pozycjonowanie swojej firmy na tle analizowanej grupy biogazowni.

Zamów raport: Wyniki biogazowni rolniczych w Polsce: 2020-2021

Cena: 600,00 PLN (w tym 5% VAT)    Newsletter

    Zapisz się do naszego Newslettera.