Wyniki biogazowni rolniczych: 2018-2019

400,00 PLN (w tym 5% VAT)

Pierwszy tego typu w Polsce raport dotyczący analizy porównawczej wybranych wskaźników ekonomiczno – finansowych (22 wskaźniki) przedsiębiorstw zajmujących się produkcją biogazu dla celów energetycznych, czyli wyniki biogazowni rolniczych w Polsce: 2018-2019.

 

Spośród 99* podmiotów posiadających instalacje do produkcji biogazu do niniejszej analizy wybrano 43 przedsiębiorstwa. Kierowano się tu następującymi kryteriami:

 

  • Posiadanie instalacji przed 2018 rokiem
  • Dostępność i przejrzystość danych finansowych
  • Przeważający udział działalności związanej z produkcją energii z biogazu
  • Moc zainstalowana energii elektrycznej na poziomie co najmniej 0,5 MW

 

  *Stan na dzień: 04.12.2020 r. Źródło: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

Wszelkie dane i wyniki biogazowni rolniczych w Polsce za okres: 2018-2019 zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą z dokumentacji finansowej analizowanych podmiotów złożonej do KRS, zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Analizowana dokumentacja finansowa dotyczy roku sprawozdawczego 2019 i zawiera również dane porównawcze z roku poprzedniego, tj. 2018.

 

W planach jest coroczna aktualizacja danych po terminach zatwierdzania sprawozdań finansowych.

 

Celem niniejszego opracowania jest konfrontacja efektywności ekonomicznej oraz modelu zarządzania finansowego własnego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wybranych firm z branży producentów energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Można go traktować jako wskazówkę kondycji branży oraz przedwstępną analizę możliwości inwestycyjnych.

Zamów raport: Wyniki biogazowni rolniczych: 2018-2019

Cena: 400,00 PLN (w tym 5% VAT)    Newsletter

    Zapisz się do naszego Newslettera.