Analiza porównawcza – Benchmark Analysis Wskaźniki finansowe Sprzedaż i produkcja napojów w Polsce Sektor MŚP Analiza za okres: 2019-2020

800,00 PLN (w tym 5% VAT)

Pierwszy tego typu w Polsce raport dotyczący analizy porównawczej wybranych wskaźników ekonomiczno – finansowych (30 wskaźników) przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą napojów i wody.

 

Podczas wyboru 22 przedsiębiorstw kierowano się następującymi kryteriami :

  • Dostępność i przejrzystość danych finansowych za lata 2019-2020
  • Roczna sprzedaż w przedziale <10; 200> mln zł
  • Sprzedaż i produkcja napojów stanowiły zdecydowaną większość w działalności danej firmy

 

Wszelkie dane i informacje finansowe zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą z dokumentacji finansowej analizowanych podmiotów złożonej do KRS, zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości . Analizowana dokumentacja finansowa dotyczy roku sprawozdawczego 2020 i zawiera również dane porównawcze z roku poprzedniego, tj. 2019.

 

W planach jest coroczna aktualizacja danych po terminach zatwierdzania sprawozdań finansowych.

 

Celem niniejszego opracowania jest konfrontacja efektywności ekonomicznej oraz modelu zarządzania finansowego danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wybranych firm spośród sprzedawców i producentów napojów o obrotach poniżej 200 mln zł. Raport ten można traktować jako pierwszy element procesu doskonalenia efektywności ekonomicznej własnego przedsiębiorstwa i wstęp do pogłębionych analiz porównawczych.

Zamów raport: Analiza porównawcza – Benchmark Analysis Wskaźniki finansowe Sprzedaż i produkcja napojów w Polsce Sektor MŚP Analiza za okres: 2019-2020

Cena: 800,00 PLN (w tym 5% VAT)    Newsletter

    Zapisz się do naszego Newslettera.